2. část / 2nd Part

Barevná a černobílá fotografie. Červený čtverec reprezentuje plochost obrazu. Krychlový prostor výtahu je vlivem červeného světla zploštěn do čtverce, naopak černobílá kostka je vyzdvižena do prostoru zvětšováním na fotografický papír s vymodelovaným reliéfem.

-

Colour and black-and-white photograph. The red square represents the flatness of the picture. The cubic space of the elevator is, under the influence of the red light, flattened into a square. On the contrary, the black-and-white cube is elevated into the space through scaling onto photographic paper with modelled relief.