václav kopecký artist

Selected Projects (2001—2009)

CV, Contact,


2. část / 2nd Part
2. část / 2nd Part
2. část / 2nd Part
2. část / 2nd Part
2. část / 2nd Part

2. část / 2nd Part

2011, Jan–

– photographic object

Barevná a černobílá fotografie. Červený čtverec reprezentuje plochost obrazu. Krychlový prostor výtahu je vlivem červeného světla zploštěn do čtverce, naopak černobílá kostka je vyzdvižena do prostoru zvětšováním na fotografický papír s vymodelovaným reliéfem.

Colour and black-and-white photograph. The red square represents the flatness of the picture. The cubic space of the elevator is, under the influence of the red light, flattened into a square. On the contrary, the black-and-white cube is elevated into the space through scaling onto photographic paper with modelled relief.