václav kopecký artist

Selected Projects (2001—2009)

CV, Contact,


Invisible Cube
Invisible Cube
Invisible Cube
Invisible Cube

Invisible Cube

2009, Jun–

Václav svým dílem poukazuje na fakt, že prostor galerie m.odla se vymyká m.odelům galerií prezentujících současné umění. Není to totiž „white cube“ ani „black box“. Při svém experimentu, spočívajícím ve zvětšování fotografického obrazu* přímo do prostoru vitríny, navíc tyto dva principy propojuje. Zároveň odkazuje na myšlenku Briana O ́Dohertyho, že galerie není neutrální nádoba, ale sama o sobě je historickým konstruktem a také estetickým objektem. na negativu je zachycen prostor galerie MoMA PS1 v New Yorku, jedné z nejstarších nevýdělečných galerií v Americe, prezentující současné umění. The artist is pointing by his artwork on fact that space of m.odla gallery is growing out of the con- temporary art spaces. It is not „white cube“ nor „black box“. Within his experiment with blowing up the film negativ right through the glassed window „into“ the gallery Václav interconnects these two principles. Simultaneously, he refers to essays of Brian O ́Doherty, Inside The White Cube. *on the negative there is a space of MoMA PS1 gallery in New York, one of the oldest and largest non- profit contemporary art institutions in the United States. Daniela Deutelbaum