václav kopecký artist

Selected Projects (2001—2009)

CV, Contact,


Včela z úlu v pohledu / As bee hive seen it
Včela z úlu v pohledu / As bee hive seen it
Včela z úlu v pohledu / As bee hive seen it

Včela z úlu v pohledu / As bee hive seen it

2009, Jun–

– Galerie Jelení

Fotografie je zvětšována (analogový proces) na fotopapír pokrývající plochy v prostoru. Obraz je roztříštěn a rozložen. V určitém úhlu pohledu je možno obraz opět složit. Objekt - včelí úl, zdi a podlaha "zachytávají" fotografii (fotografický obraz) vržený do prostoru. * A photograph is enlarged (in an analogue process) on photo paper covering surfaces in space. The image is fragmented and decomposed. From a certain point of view, the image can be recomposed again. The object – a bee hive, the walls and the floor “catch” the photograph (photographic image) cast into space. *